Bruck + Weckerle Architekten

Bauhärepräis OAI 2012

26.06.2012

Das Centre Culturel Bergem (Administration communale de Mondercange) erhält den Bauhärepräis OAI 2012.