Bruck + Weckerle Architekten

Hesper – eng Gemeng am Wandel, Administration communale de Hesperange und Geschichtsfrënn vun der Gemeng Hesper, Januar 2015, Luxemburg 2015